Dariusz Gubala

Komunikacja z istotami rozumnymi we wszechświecie, poprzez sztukę.

Communication with rational beings in the universe through Art

12.8.2003

Dążymy do nieużywania narzędzi jak nasi przodkowie

We aim at using no tools, the way our prehistoric ancestors did.